produkcja i sprzedaż wyrobów z kamienia

Wrocław 2019. Elewacja budynków usługowych przy Placu Jana Pawła 2

WROMAC

W 2018 roku Wromac Sp. z o.o. podpisała kontrakt na dostawę i montaż piaskowca na elewacji budynków usługowych przy ul. Jana Pawła II we Wrocławiu. Kontrakt za`kończono w 2019 roku.