produkcja i sprzedaż wyrobów z kamienia

Wrocław 2018. Kępa Mieszczańska – posadzki oraz schody kamienne.

WROMAC

W 2018 roku Wromac Sp. z o.o podpisała kontrakt pt. Budowa budynków mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Kępa Mieszczańska.

W zakresie umowy była dostawa i montaż płyt kamiennych posadzkowych oraz okładzin kamiennych na schody z wapienia chorwackiego. Dodatkowo zrealizowano dostawę i montaż spieków kwarcowych , które zamontowano na ścianach klatek schodowych i korytarzy.