produkcja i sprzedaż wyrobów z kamienia

Sopot 2015/2016. Dworzec PKP

WROMAC

W kwietniu br. podpisaliśmy umowę na montaż elementów granitowych wraz z podbudową w ramach inwestycji: „Zagospodarowanie terenów
dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów”. Zakres naszych prac to prawie 10 tys. m². Zakończenie budowy nastąpi jeszcze w tym roku.