produkcja i sprzedaż wyrobów z kamienia

Sopot 2010. Park Południowy

WROMAC

Latem 2010 zrealizowaliśmy w Parku Południowym w Sopocie trzy projekty. Były to:
– fontanna z kilku rodzajów granitu (Black Pearl, Grissal, Olive Green);
– renowacja grzybka solankowego (okładziny z granitu Multicolor i Impala);
– obłożenie płytami z granitu Impala podstawy rzeźby „Dwa żródła”.
Wszystkie prezentujemy na fotografiach.