produkcja i sprzedaż wyrobów z kamienia

Lublin 2014/2015. KUL

WROMAC

14.07.2014 r. podpisaliśmy umowę na dostawę i montaż okładzin z kamienia naturalnego w budynku: „Interdyscyplinarne Centrum Badań
Naukowych KUL” w Lublinie. W październiku rozpoczęliśmy prace na budowie. Wkrótce umieścimy zdjęcia z realizacji robót.