produkcja i sprzedaż wyrobów z kamienia

Warszawa 2014. Carpathia

WROMAC

W lipcu br. podpisaliśmy kolejną umowę na dostawę i montaż kamienia na elewacji i okładzin kamiennych wewnątrz budynku. Ponad 700 m² kamienia.